System małych grup - Sokole Gniazdo

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że małe grupy działania przyczyniają się do lepszego wychowania.

Przejmowanie części odpowiedzialności dziecka za swój rozwój, skupienie się na dziecku jako indywidualnej jednostce, poświęcenie mu większej uwagi, lepsze poznanie go, mocniejsze aktywizowanie, łatwiejsza komunikacja, skłanianie do interakcji, nauka współpracy między członkami grupy, łatwiejsze pole do otworzenia samego siebie i przełamania nieśmiałości oraz wzajemna nauka – to wartości, na które stawiamy organizując wypoczynki dzieci i młodzieży Sokole Gniazdo.

Mniejsze grono to również ciaśniejsze i bliższe relacje między członkami danej grupy, a zatem szansa na budowanie serdecznych przyjaźni 😊

Wierzymy, że stosowany przez nas system małych grup podczas zajęć jest najkorzystniejszy i najefektywniejszy dla każdej ze stron – zarówno dzieci, jak i wychowawców oraz kierowników. Każdemu z osobna możemy poświęcić więcej uwagi i czasu, co przekłada się na budowanie dobrych relacji i wspomnień oraz wzmaga bezpieczeństwo całej grupy 😉

Rabaty

  • 50 zł przy zapisie na 2 lub więcej obozów
  • 50 zł dla stałych uczestników naszych obozów, zimowisk, rajdów, itp.
  • 50 zł przy zapisie rodzeństwa - dla każdego dziecka

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Rabaty

  • 50 zł przy zapisie na 2 lub więcej obozów
  • 50 zł dla stałych uczestników naszych obozów, zimowisk, rajdów, itp.
  • 50 zł przy zapisie rodzeństwa - dla każdego dziecka

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!