Rabaty

  • 50 zł przy zapisie na 2 lub więcej obozów
  • 50 zł za każdego nowego polecanego i zpaisanego uczestnika Przykład:
    Z Twojego polecenia zapisuje się 5 osób, każda z nich otrzymuje rabat 50zł od kosztu obozu;
    Polecający otrzymuje 250 zł (50 zł * 5 polecanych osób) - po zakończeniu obozu i uczestnictwie w nim osoby, której obóz został polecony. Zwrotu dokonujemy w formie przelewu na Państwa konto.
  • 50 zł dla stałych uczestników naszych obozów, zimowisk, rajdów, itp.
  • 50 zł przy zapisie rodzeństwa - dla każdego dziecka

You have Successfully Subscribed!